Kysely seurayhdistymisestä

JoenVoLi ja Joensuun Kataja ovat aloittaneet neuvottelut lasten ja nuorten voimistelutoiminnan yhdistämisestä Joensuun Katajan voimistelujaostoon. Alkavissa neuvotteluissa selvitetään, saadaanko sovittua yhdistymisen edellytyksenä seuroissa olevista kynnyskysymyksistä sekä luotua sellaiset toiminnan periaatteet ja käytännöt, jotka voidaan hyväksyä molemmissa seuroissa. 

Toivomme, että kävisit kirjaamassa ajatuksesi alla olevaan kyselyyn. Kysely on auki 16.5.2021 saakka. Vastaukset ovat luottamuksellisia ja ne tulevat vain neuvotteluja johtavan ryhmän tietoon sellaisenaan. Yhteenveto vastauksista tehdään kaikille neuvotteluissa mukana oleville tiedoksi.

Seura
Roolisi seurassa