Seuran roolit, vastuut ja velvollisuudet

JoenVoLi ei hyväksy minkäänlaista häirintää tai epäasiallista kohtelua omassa toiminnassaan. Suomen Voimisteluliiton sivulla on kerrottu, mitä on epäasiallinen käytös. Kohdatessasi tai havaitessasi epäasiallista käytöstä seurassamme, toimi näin:

 • Ilmoita selkeästi ja yksiselitteisesti epäasiallisesti kohtelevalle henkilölle, ettet hyväksy hänen toimintaansa ja vaadi sen lopettamista.
 • Kirjaa muistiin tapahtuma-aika ja -paikka sekä se, mitä tapahtui ja keitä oli läsnä.
 • Ota yhteys seuran puheenjohtajaan: joenvoli.toimisto@gmail.com tai tule käymään JoenVoLin toimistolla päivystysaikaan maanantaisin klo 16-18. Puheenjohtaja päättää tapauskohtaisesti jatkotoimenpiteistä: selvittää itse asiaa, tai vie hoidettavaksi joko koko seuran johtokunnassa tai kyseisen jaoston johtokunnassa.

Voit ottaa yhteyttä myös valtakunnalliseen Et ole yksin -palveluun: https://etoleyksin.fi/


JoenVoLi tukee vähävaraisten lasten ja nuorten voimisteluharrastusta 100-vuotisjuhlan lahjoitusvaroin ja on mukana Joensuun kaupungin hallinnoimassa hankkeessa, joka on saanut opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusta 7-15-vuotiaiden vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan tukemiseen vuonna 2020. Saatu tuki mahdollistaa sen, että JoenVoLi pystyy tukemaan vähävaraisten lasten ja nuorten voimisteluharrastusta kausimaksun alennuksella.

Tukea voi hakea vapaamuotoisella JoenVoLin johtokunnalle osoitetulla hakemuksella (joenvoli.toimisto@gmail.com). Hakemuksessa tulee kertoa kenen harrastusmaksuun haetaan tukea ja perustellaan tukitarve. Hakemukset käsittelee luottamuksellisesti seuran puheenjohtaja ja lapsen harrastusryhmän jaoston puheenjohtaja.

Myös Pelastakaa Lapset ry:n ja Hope-yhdistyksen kautta tulevat tukipyynnöt huomioidaan tuen jakamisessa.

Lisätietoja: joenvoli.toimisto@gmail.com

 

Pelisäännöt

Seuran jäsen

 • Maksaa vaadittavan jäsen- ja kausimaksun.
 • On vastuullinen toimimaan ohjaajan antamin ohjein liikuntatiloissa.
 • On tervetullut osallistumaan seuran toimintaan ja järjestämään seuran tapahtumia.
 • Saa osallistua seuran kevät- ja syyskokoukseen.
 • Ei käytä alkoholia seuran tapahtumissa eikä tupakoi salien/koulujen sisäänkäyntien läheisyydessä.

Ohjaaja/valmentaja

 • Huolehtii tuntiensa suunnittelusta ja ohjauksesta.
 • Jos ei itse pääse paikalle, hankkii sijaisen.
 • Huolehtii huolellisesti välineistä, telineistä ja avaimista.
 • On vastuussa tilasta tuntinsa aikana.
 • Huolehtii tilan lukitsemisesta tunnin jälkeen.
 • Tutustuu seuran ja jumppapaikan turvallisuussuunnitelmaan ja noudattaa sitä.
 • Osallistuu jaostonsa/seuran yhteisiin palavereihin ja koulutuksiin.
 • Viestii lajivastaavalle tai johtokunnalle välittömästi ongelmatilanteista.

Huoltaja/Vanhempi                  

 • Huolehtii, että lapsella on tunnilla asianmukaiset varusteet.
 • Huolehtii, että lapsi tulee tunnille ajoissa ja oikeaan paikkaan.
 • Ei käytä alkoholia seuran tapahtumissa eikä tupakoi salien sisäänkäytien läheisyydessä.
 • Laatii pelisäännöt yhdessä ohjaajien/valmentajien kanssa.
 • On toiminnan tärkein tukija ja hänen tulee kannustaa lasta harrastuksessa sekä tukea hänen innostustaan.
 • Ottaa ongelmatilanteen sattuessa ensisijaisesti yhteyttä ohjaajaan.