Seuran roolit, vastuut ja velvollisuudet

Seurajohdon pelisäännöt

  • Kehitämme seuran toimintaa suunnitellusti ja seuran arvojen mukaisesti.
  • Noudatamme lakeja ja toimintaa ohjaavia sääntöjä.
  • Tuemme, kannustamme ja huomioimme seuran vapaaehtoistoimijoita, työntekijöitä ja jäseniä.
  • Sitoudumme yhteisiin päätöksiin.
  • Hoidamme velvoitteemme täsmällisesti.

Ongelmanratkaisupolku

Kaikki johtokuntien tietoon tulevat ongelmatilanteet käsitellään luottamuksella kuunnellen ongelman kaikkia osapuolia. Alaikäisten kohdalla ohjaaja tai seuratoimija ottaa yhteyttä kotiin ja keskustelee vanhemman kanssa tilanteesta.

Ensisijaisesti ongelmasta ilmoitetaan ryhmän tai joukkueen valmentajalle/ohjaajalle. Jos ongelma ei ratkea tai jostain syystä häneen ei voida olla yhteydessä, tulee ottaa yhteyttä jaoston johtokuntaan (joenvoli.puheenjohtaja@gmail.com). Jos ongelma ei ratkea jaoston johtokunnassa, pyydetään seuran puheenjohtaja mukaan ongelman käsittelyyn. Asioita ei käsitellä ulkopuolisten kuullen eikä lasten kuullen salilla.

JoenVoLi ei hyväksy minkäänlaista häirintää tai epäasiallista kohtelua omassa toiminnassaan. Suomen Voimisteluliiton sivulla on kerrottu, mitä on epäasiallinen käytös. Kohdatessasi tai havaitessasi epäasiallista käytöstä seurassamme, toimi näin:

  • Ilmoita selkeästi ja yksiselitteisesti epäasiallisesti kohtelevalle henkilölle, ettet hyväksy hänen toimintaansa ja vaadi sen lopettamista.
  • Kirjaa muistiin tapahtuma-aika ja -paikka sekä se, mitä tapahtui ja keitä oli läsnä.
  • Ota yhteys seuran puheenjohtajaan: joenvoli.puheenjohtaja@gmail.com. Puheenjohtaja päättää tapauskohtaisesti jatkotoimenpiteistä: selvittää itse asiaa, tai vie hoidettavaksi joko koko seuran johtokunnassa tai kyseisen jaoston johtokunnassa.

Voit ottaa yhteyttä myös valtakunnalliseen Et ole yksin -palveluun: https://etoleyksin.fi/


Tuki vähävaraisille perheille

JoenVoLi tukee vähävaraisten lasten ja nuorten voimisteluharrastusta 100-vuotisjuhlan lahjoitusvaroin. Saadut lahjoitukset mahdollistavat sen, että JoenVoLi pystyy tukemaan muutamien vähävaraisten lasten ja nuorten voimisteluharrastusta kausimaksun alennuksella joka toimintakausi.

Tukea voi hakea vapaamuotoisella JoenVoLin johtokunnalle osoitetulla hakemuksella (joenvoli.puheenjohtaja@gmail.com). Hakemuksessa tulee kertoa kenen harrastusmaksuun haetaan tukea ja perustellaan tukitarve. Hakemukset käsittelee luottamuksellisesti seuran puheenjohtaja ja lapsen harrastusryhmän jaoston puheenjohtaja.

Myös Pelastakaa Lapset ry:n ja Hope-yhdistyksen kautta tulevat tukipyynnöt huomioidaan tuen jakamisessa.