Seuralaisten roolit ja pelisäännöt

Seurajohdon pelisäännöt

 • Kehitämme seuran toimintaa suunnitellusti ja seuran arvojen mukaisesti.
 • Noudatamme lakeja ja toimintaa ohjaavia sääntöjä.
 • Tuemme, kannustamme ja huomioimme seuran vapaaehtoistoimijoita, työntekijöitä ja jäseniä.
 • Sitoudumme yhteisiin päätöksiin.
 • Hoidamme velvoitteemme täsmällisesti.

Seuran jäsen

 • maksaa vaadittavan jäsenmaksu sejä halutessaan kausimaksun, jolla pääsee laadukkaille tunneille
 • on vastuullinen toimimaan ohjaajan antamin ohjein liikuntatiloissa
 • on kohtelias ja ystävällinen muita jumppareita kohtaan
 • toimii seuran vastuullisuusohjeiden mukaisesti
 • saa osallistua seuratoimintaan
 • on tervetullut järjestämään seuran tapahtumia
 • saa osallistua seuran kevät- ja syyskokoukseen
 • ei osallistu päihtyneenä seuran tapahtumissa eikä tupakoi salien/koulujen sisäänkäyntien läheisyydessä

Ohjaaja

 • huolehtii tuntiensa suunnittelusta ja ohjauksesta kohderyhmä huomioiden
 • jos ei pääse ohjaamaan tuntiansa, hankkii sijaisen ohjaajien WhatsApp-ryhmän kautta
 • saapuu ajoissa ohjaamalleen tunnille
 • on vastuussa tilasta tuntinsa aikana ja huolehtii että tilat jäävät siistiin kuntoon ja sammuttaa tilan valot, jos tunnin jälkeen ei ole muita tulossa
 • tutustuu salin äänentoistoon ennen ensimmäistä tuntia
 • tutustuu ohjaajan käsikirjaan ja noudattaa sitä
 • palauttaa tuntilistan ilmoitettuun päivämäärään mennessä
 • ilmoittaa kouluttautumishalukkuudesta koulutusvastaavalle tai muulle johtokunnan jäsenelle

 Ovivalvoja

 • tarkastaa salin ovella jäsenkortit sekä ottaa vastaan mahdolliset kertamaksut
 • laskee tunnille tulleiden lukumäärän
 • huolehtii ulko-oven lukkoon tunnin alkaessa
 • huomioidaan kevätlukukauden päättyessä kahvitilaisuudella

Kaikilla on mahdollisuus osallistua seuran talkootyöhön.Talkootyö on palkatonta ja vapaaehtoista. Seuran toimintaan kysellään vapaaehtoisia, ja seuramme sivuilta löytyy rekry-lomake