Hallinto

 

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valitut puheenjohtaja, kuusi varsinaista jäsentä, talousvastaava ja sihteeri sekä 6-8 varajäsentä.

Johtokunta kokoontuu keskimäärin 11 kertaa vuodessa.

 

Kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään huhti-kesäkuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokouskutsu julkaistaan vähintään seitsemän päivää ennen kokousta paikkakunnan levikiltään suurimmassa sanomalehdessä.

Seurassamme on kolme eri jaostoa; telinevoimistelujaosto, lasten ja nuorten jaosto sekä aikusjaosto. Lisäksi seurassa toimii kehomuodossa Uskollisuuden Kilta. Jaostot voivat päättää sisäisesti toiminnastaan, kuitenkin siten, että ne toimivat pääseuran sääntöjen mukaisesti ja että seuran johtokunta vahvistaa jaostojen tekemät oikeustoimet. Jokaisella jaostolla on oma johtokunta ja omat toimintaohjesäännöt.