Seuran roolit, vastuut ja velvollisuudet

JoenVoLi on sekä aikuisliikunnan että lasten januorten liikunnan Tähtiseura

 

Tähtiseura on Olympiakomitean, lajiliittojen ja liikunnan aluejärjestöjen uusi seurojenlaatuohjelma. Tähtimerkki on lupaus laadusta nykyisille ja uusille seuran jäsenille sekä heidän lähipiirilleen ja tukijoille. Tähtimerkki on osoitus modernista, ketterästä ja inhimillisestä toimintatavasta, joka sopii kaikille liikkujille. Se vastaa erilaisten liikkujien tarpeisiin, mutta myös kehittyy heidän mukanaan.

Aikuisten tähtiseurat panostavat aikuisten terveys- ja kuntoliikunnan laadukkaaseen tarjontaan. Avainasemassa ovat terveyden edistäminen, liikunnan ilo ja liikkujan tarpeet. Seuralle liikkujan tyytyväisyys on ykkösasia. Tähtiseurojen ohjaajat ovat koulutettuja, tuntien turvallisuuteen panostetaan ja liikkujia autetaan löytämään itselleen sopivat tunnit tarjonnasta hyvien tuntikuvausten avulla. Tähtiseurat ovat sitoutuneita pitkäjänteiseen, jatkuvaan toiminnan kehittämiseen.

 

JoenVoLi ei hyväksy minkäänlaista häirintää tai epäasiallista kohtelua omassa toiminnassaan. Suomen Voimisteluliiton sivulla on kerrottu, mitä on epäasiallinen käytös. Kohdatessasi tai havaitessasi epäasiallista käytöstä seurassamme, toimi näin:

- Ilmoita selkeästi ja yksiselitteisesti epäasiallisesti kohtelevalle henkilölle, ettet hyväksy hänen toimintaansa ja vaadi sen lopettamista.

- Kirjaa muistiin tapahtuma-aika ja -paikka sekä se, mitä tapahtui ja keitä oli läsnä.

- Ota yhteys seuran puheenjohtajaan: joenvoli.toimisto@gmail.com tai tule käymään JoenVoLin toimistolla päivystysaikaan maanantaisin klo 16-18. Puheenjohtaja päättää tapauskohtaisesti jatkotoimenpiteistä: selvittää itse asiaa, tai vie hoidettavaksi joko koko seuran johtokunnassa tai kyseisen jaoston johtokunnassa.

Voit ottaa yhteyttä myös valtakunnalliseen Et ole yksin -palveluun: https://etoleyksin.fi/

 

JoenVoLi tukee vähävaraisten lasten ja nuorten voimisteluharrastusta 100-vuotisjuhlan lahjoitusvaroin ja on mukana Joensuun kaupungin hallinnoimassa hankkeessa, joka on saanut opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusta 7-15-vuotiaiden vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan tukemiseen vuonna 2020.

Saatu tuki mahdollistaa sen, että JoenVoLi pystyy tukemaan vähävaraisten lasten ja nuorten voimisteluharrastusta kausimaksun alennuksella.

Tukea voi hakea vapaamuotoisella JoenVoLin johtokunnalle osoitetulla hakemuksella (joenvoli.toimisto@gmail.com). Hakemuksessa tulee kertoa kenen harrastusmaksuun haetaan tukea ja perustellaan tukitarve.

Hakemukset käsittelee luottamuksellisesti seuran puheenjohtaja ja lapsen harrastusryhmän jaoston puheenjohtaja.

Myös Pelastakaa Lapset ry:n ja Hope-yhdistyksen kautta tulevat tukipyynnöt huomioidaan tuen jakamisessa.

Lisätietoja:

joenvoli.toimisto@gmail.com

 

Seuran jäsen

 • Maksaa vaadittavan jäsen- ja kausimaksun.

 • On vastuullinen toimimaan ohjaajan antamin ohjein liikuntatiloissa.

 • Saa osallistua seuratoimintaan.

 • On tervetullut järjestämään seuran tapahtumia.

 • Saa osallistua seuran kevät- ja syyskokoukseen.

 • Ei käytä alkoholia seuran tapahtumissa eikä tupakoi salien/koulujen sisäänkäyntien läheisyydessä.

 

Ohjaaja/valmentaja

 • Huolehtii tuntiensa suunnittelusta ja ohjauksesta.

 • Jos ohjaaja ei itse pääse paikalle, hankkii hän sijaisen.

 • Hakee avaimet toimistolta ohjauskoululleen, tarvittaessa myös soitin- ja välinekaappiin, sekä vastaa ja huolehtii avaimesta. Huolehtii myös että liikuntasalilla on soitin ja siihen avaimet. Avaimet tulee palauttaa toimistolle kauden päätyttyä.

 •  Huolehtii, että ovet lukitaan tunnin ajaksi sekä tunnin päätyttyä.

 • On vastuussa tilasta tuntinsa aikana.

 • Tutustuu seuran ja jumppapaikan turvallisuussuunnitelmaan ja noudattaa sitä.

 • Osallistuu jaostonsa/seuran yhteisiin palavereihin.

 • Lasten ja nuorten jaoston ohjaajat pitävät kirjaa tuntien osallistujamäärästä.

   

Ovivalvoja

 •  On vapaaehtoinen jäsen, joka toimii ohjaajan apuna pääasiassa tunnin alussa.

 • Tarkastaa salin ovella jäsenkortit sekä ottaa vastaan mahdolliset kertamaksut.

 • Laskee tunnille tulleiden lukumäärän. Huolehtii ulko-oven lukkoon tunnin alkaessa. 

 

Huoltaja/Vanhempi                  

 • Huolehtii, että lapsella on tunnilla asianmukaiset varusteet.

 • Huolehtii, että lapsi tulee tunnille oikeaan paikkaan ja aikaan.

 •  Ei käytä alkoholia seuran tapahtumissa eikä tupakoi salien sisäänkäytien läheisyydessä.

 • Laatii pelisäännöt yhdessä ohjaajien/valmentajien kanssa.

 • On toiminnan tärkein tukija ja hänen tulee kannustaa lasta harrastuksessa sekä tukea hänen innostustaan.

 • Ottaa ongelmatilanteen sattuessa ensisijaisesti yhteyttä ohjaajaan.

 

Lasten urheilun 5 K:n sääntöjen mukaisesti aikuisten tulee olla mukana

väsymättöminä KANNUSTAJINA,

kärsivällisinä KASVATTAJINA,

tukea antavina KOULUTTAJINA,

uhrautuvina KULJETTAJINA sekä

toiminnan KUSTANTAJINA.