Tukea vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten voimisteluun

20.7.2020

JoenVoLi on mukana Joensuun kaupungin hallinnoimassa hankkeessa, joka on saanut opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusta 7-15-vuotiaiden vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan tukemiseen vuonna 2020.

Saatu tuki mahdollistaa sen, että JoenVoLi pystyy tukemaan vähävaraisten lasten ja nuorten voimisteluharrastusta kausimaksun alennuksella. JoenVoLin 100-vuotislahjoituksista voidaan tukea myös OKM:n hankkeen ulkopuolelle jäävien harrastustoimintaa.

Tukea voi hakea vapaamuotoisella JoenVoLin johtokunnalle osoitetulla hakemuksella (joenvoli.toimisto@gmail.com). Hakemuksessa tulee kertoa kenen harrastusmaksuun haetaan tukea ja perustellaan tukitarve.

Hakemukset käsittelee luottamuksellisesti seuran puheenjohtaja ja lapsen harrastusryhmän jaoston puheenjohtaja.

Myös Pelastakaa Lapset ry:n ja Hope-yhdistyksen kautta tulevat tukipyynnöt huomioidaan tuen jakamisessa.

Lisätietoja:

joenvoli.toimisto@gmail.com