Visio ja arvot

Visio 2030

JoenVoLi on haluttu ja vastuullinen eri-ikäisten voimistelijoiden seura.

Arvot

Tasa-arvoisuus
Voimistelutarjontamme on monipuolista ja kohtuuhintaista. Jokainen harrastaja on tärkeä. Pyrimme tarjoamaan jokaiselle sopivan ryhmän harrastaa liikkujan taito- ja ikätason huomioiden. Seuran työntekijöitä arvostetaan ja heillä on mahdollisuus vaikuttaa seuran toiminnan suunnitteluun.

Tavoitteellisuus
Toiminnassa on tärkeää liikkumisen ilo ja hyvinvoinnin edistäminen. JoenVoLi on innovatiivinen ja kehittyvä urheiluseura. Haluamme saada seuramme voimistelijat ja muut seuratoimijat pysymään mukana seuratoiminnassa pitkään. Tarjoamme jokaiselle mahdollisuuden kehittää itseään taitotasosta riippumatta

Laadukkuus
JoenVoLi on hyvä työpaikka ja työilmapiiri on kannustava. JoenVoLilla on ammattitaitoiset ohjaajat ja heitä koulutetaan jatkuvasti. Seura pyrkii järjestämään laadukkaat voimistelutilat ja -välineet.  Seuraa johdetaan huolellisesti huomioiden jäsenten tarpeet.

Vapaaehtoisuus
Seuran toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Toiminta tapahtuu ilon ja yhteisöllisyyden kautta ja vastuunkanto omien voimavarojen mukaan.

Avoimuus
Ylläpidämme avointa keskusteluyhteyttä kaikkien seuran toiminnassa mukana olevien kesken. Seuran tiedottaminen on avointa, ajantasaista ja toteutetaan kohderyhmille sopivilla viestintäkanavilla. Jokainen harrastaja on tervetullut seuran toimintaan