Vastuullisuus

Olemme JoenVoLissa sitoutuneet urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmaan: Olympiakomitea: Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelma 2020–2024

 • Hyvä hallinto
 • Turvallinen toimintaympäristö
 • Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
 • Ympäristö ja ilmasto
 • Antidoping

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

 • Toiminta on avointa kaikille.
 • Toimintaamme on helppo tulla mukaan.
 • Jumppia on kaikenikäisille ja kaiken tasoisille lähinnä yli 15-vuotiaille jumppareille. Joenvoli.fi -sivuilla on kirjattu jumppien vaativuustasot ja ohjeet uusille jumppareille, miten tulla mukaan jumppiin.

Turvallinen toimintaympäristö

JoenVoLi ei hyväksy minkäänlaista häirintää tai epäasiallista kohtelua omassa toiminnassaan. 

Epäasiallinen käytös on kaikkea hyvän tavan vastaista käytöstä, esimerkiksi huutamista, loukkaamista tai huomiotta jättämistä. Kuka tahansa voi kohdata epäasiallista käytöstä ja se mikä ei häiritse yhtä, voi olla toiselle loukkaavaa. Epäasiallinen käytös voi olla mm:

 • toistuvaa henkilön ominaisuuksien, luonteenpiirteiden tai yksityiselämän mustamaalausta 
 • harjoitteluyhteisön ulkopuolelle jättämistä 
 • haukkumista, kiroilua, asiatonta nimittelyä, halventavia katseita, huutamista, pahan puhumista toisesta tai naurunalaiseksi saattamista
 • fyysistä väkivaltaa tai sillä uhkailua 
 • epäasiallista valta-aseman väärinkäyttöä 
 • seksuaalista häirintää 
 • sukupuoleen perustuvaa häirintää 
 • päihteisiin liittyvää epäasiallista käytöstä. 

Syrjintä rodun, kansalaisuuden tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, seksuaalisen suuntautumisen, terveydentilan, uskonnon tai yhteiskunnallisen mielipiteen vuoksi on laissa kielletty.

Ongelmanratkaisupolku

Kaikki johtokunnan tietoon tulevat ongelmatilanteet käsitellään luottamuksella kuunnellen ongelman kaikkia osapuolia. 

Ensisijaisesti ongelmasta ilmoitetaan seuran puheenjohtajalle (joenvoli.puheenjohtaja@gmail.com) ja hän harkitsee käsitelläänkö ongelma seuran johtokunnassa. Asioita ei käsitellä ulkopuolisten kuullen.

Kohdatessasi tai havaitessasi epäasiallista käytöstä seurassamme, toimi näin:

 • Ilmoita selkeästi ja yksiselitteisesti epäasiallisesti kohtelevalle henkilölle, ettet hyväksy hänen toimintaansa ja vaadi sen lopettamista.
 • Kirjaa muistiin tapahtuma-aika ja -paikka sekä se, mitä tapahtui ja keitä oli läsnä.
 • Ota yhteys seuran puheenjohtajaan: joenvoli.puheenjohtaja@gmail.com. Puheenjohtaja päättää tapauskohtaisesti jatkotoimenpiteistä: selvittää itse asiaa, tai vie hoidettavaksi joko koko seuran johtokunnassa tai kyseisen jaoston johtokunnassa.

Voit ottaa yhteyttä myös valtakunnalliseen Et ole yksin -palveluun: https://etoleyksin.fi/

Hyvä hallinto

 • Seuran toiminnassa kaikilta osin noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja jäsenistön hyväksymät seuran säännöt ohjaavat seuran toimintaa.  JoenVoLin säännöt on päivitetty Olympiakomitean mallisääntöjä vastaaviksi syksyllä 2022.
 • Varsinaisia sääntömääräisiä seuran kokouksia on kaksi, kevät- ja syyskokous.
 • Seuran päivittäistä toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta. Seuran johtokunta seuraa säännöllisesti taloustilannetta ja reagoi tarvittaessa.
 • Seuran johtokunnan kokouksista pidetään pöytäkirjaa. Niihin kirjataan kokouksissa tehdyt päätökset.
 • Johtokunnan jäsenten tehtävät on määritelty.
 • Seuran johtokunta arvioi säännöllisesti omaa toimintaansa (itsearviointilomake).
 • Seura on järjestänyt lakisääteisen työterveyshuollon.
 • Ohjaajien kanssa tehdään työsopimukset. Ohjaajille maksetaan palkat tehtyjen sopimusten mukaisesti.
 • Seuran toimijat osallistetaan vaikuttamaan toimintaa vuosittaisten palautekyselyjen avulla. Lisäksi joenvoli.fi-sivuilla on palautelomake spontaanin palautteen antamista varten.

Ympäristö ja ilmasto

 • Jumppapaikkoihimme pääsee helposti julkisilla kulkuneuvoilla.
 • Toimistolla on järjestetty eri materiaalien kierrätystä.

Antidoping

 • Antidoping on otettu huomioon seuran kurinpitosäännöstössä.
 • Seuran jäsenet sitoutuvat noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa kansainvälistä ja kansallista antidopingsäännöstöä sekä kansainvälisen lajiliiton ja kansainvälisen olympiakomitean antidopingsäännöstöä.