Kilta

 

JoenVolin Kilta on ystävyyskerho, jonka toimintamuotoja ovat retket, kurssit ja erilaiset tapahtumat. Lisäksi kiltalaiset osallistuvat Voimisteluliiton alueelliseen ja valtakunnalliseen toimintaan. Killan jäseneksi voi liittyä 25 vuotta täyttänyt ja viisi vuotta johonkin urheiluseuraan kuulunut nykyinen tai entinen jäsen. Kilta pitää omaa jäsenrekisteriä.

 

Aikuisjaoston järjestämiin jumppiin osallistuessaan kiltalaiset maksavat JoenVolin jäsenmaksun ja kausimaksun tai -maksut aikuisjaostolle sekä  vapaaehtoisen kerhomaksun Uskollisuuden killalle.

 

Tervetuloa yhteisiin liikunnallisiin ja virkistäviin tapahtumiin!

 

Kiltatoiminta alkoi Suomessa vuonna 1950 professori Kaarina Karin aloitteesta. Nykyisin maassamme on 127 kiltaa, joissa on jäseniä noin 4000. JoeVoLin Uskollisuuden kilta (aikaisemmin Joensuun Naisvoimistelijoiden kilta) perustettiin 1.4.1958. Perustajajäseninä olivat Helmi Virtamo, Elli Kahila sekä Jenny Turunen. Killan järjestysnumeroksi tuli 14. JoenVoLin Uskollisuuden Kilta on perustettu 1.4.1958. Kilta on toiminut pääseuran jaostona vuodesta 2010. Toimintavuoden 2016-2017 alusta Kilta toimii JoenVoLin  ystäväpiirinä/-kerhona.