Hallinto

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valitut puheenjohtaja, kuusi varsinaista jäsentä, talousvastaava ja sihteeri sekä 6-8 varajäsentä. Johtokunta kokoontuu keskimäärin 11 kertaa vuodessa. 

Kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään huhti-kesäkuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokouskutsu julkaistaan vähintään seitsemän päivää ennen kokousta paikkakunnan levikiltään suurimmassa sanomalehdessä.

Seurassamme on kolme eri jaostoa: telinevoimistelujaosto, lasten ja nuorten jaosto sekä aikusjaosto. Lisäksi seurassa toimii kerhomuodossa Uskollisuuden Kilta. Jaostot voivat päättää sisäisesti toiminnastaan, kuitenkin siten, että ne toimivat pääseuran sääntöjen mukaisesti ja että seuran johtokunta vahvistaa jaostojen tekemät oikeustoimet. Jokaisella jaostolla on oma johtokunta ja omat toimintaohjesäännöt.

Johtokunta

 • Saija Miina, puheenjohtaja
 • Liisa Joenperä, varapuheenjohtaja
 • Anssi Jalovaara, aikuisjaoston puheenjohtaja
 • Terhi Lehikoinen, telinevoimistelujaoston puheenjohtaja
 • Miia Rouhiainen, lasten ja nuorten jaoston puheenjohtaja
 • Eeva Kinanen
 • Johanna Laatikainen
 • Ulla Mikkola
 • Riina Murtonen

Telinevoimistelujaoston johtokunta

 • Terhi Lehikoinen, puheenjohtaja, kilparyhmävastaava kilpa-aerobic
 • Johanna Laatikainen, varapuheenjohtaja, tähtiseuravastaava
 • Tiina Horttanainen, sihteeri, kilparyhmävastaava Midit,Medix
 • Jaana Huotari, talousvastaava, kilparyhmävastaava Minit
 • Mervi Kolehmainen, seurapukuvastaava, kilparyhmävastaava kilpa 1
 • Sanna Louhelainen, talkoovastaava, kilparyhmävastaava kilpa 2
 • Asta Asikainen, viestintävastaava, kilparyhmävastaava kilpa 3
 • Noora Nevalainen, teamgymin lajivastaava
 • Emmi Väänänen, valmennus - ja harrastetoiminnan koordinaattori

Lasten ja nuorten jaoston johtokunta

 • Miia Rouhiainen, puheenjohtaja
 • Tarja Koponen, sihteeri
 • Maarit Immonen, facebook-vastaava
 • Riitta Kuvaja
 • Jaana Laakkonen, instagram- vastaava
 • Katri Väätänen

Aikuisjaoston johtokunta

 • Anssi Jalovaara, puheenjohtaja
 • Kyösti Rasinmäki, varapuheenjohtaja
 • Siru Niemeläinen, sihteeri
 • Heidi Pennanen, tiedottaja
 • Eeva Kinanen, talousvastaava
 • Pirkko Kauppinen, ovivalvojavastaava
 • Ulla Mikkola, Kilta