Hallinto

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valitut puheenjohtaja, 4-8 jäsentä sekä 2-4 varajäsentä. Johtokunta kokoontuu keskimäärin 11 kertaa vuodessa. 

Kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään huhti-kesäkuussa ja syyskokous loka-joulukuussa. Kokouskutsu julkaistaan vähintään seitsemän päivää ennen kokousta paikkakunnan levikiltään suurimmassa sanomalehdessä tai seuran nettisivuilla.

Seurassa toimii kerhomuodossa Uskollisuuden Kilta

Johtokunta

 • Johanna Laatikainen, puheenjohtaja, joenvoli.puheenjohtaja@gmail.com
 • Terhi Lehikoinen, varapuheenjohtaja
 • Asta Asikainen, tapahtumavastaava 
 • Anssi Jalovaara, välinevastaava
 • Liisa Joenperä, ovivalvojavastaava, kiltaäiti
 • Saija Miina, mainonta- ja viestintä
 • Ulla Mikkola
 • Kyösti Rasinmäki, talousvastaava & ohjaajien yhteyshenkilö
 • Miia Rouhiainen, sihteeri

Varajäsenet:

 • Tiina Horttanainen
 • Lea Kervinen
 • Riikka Nykyri, somemarkkinointi
 • Sinikka Piirainen, ohjaajien koulutus- ja virkistysvastaava

Kokouksiin osallistuvat asiantuntijajäsenet:

 • Irene Saarelainen
 • Leena Turunen