Seurayhdistymisneuvottelut

Päivitys 16.6.2021: JoenVoLin kevätkokouksessa 15.6. ja Katajan vuosikokouksessa 9.6. on päätetty, että seurojen lasten ja nuorten toiminta yhdistetään Katajan voimistelujaostoon.

JoenVoLi ja Joensuun Kataja ovat aloittaneet neuvottelut lasten ja nuorten voimistelutoiminnan yhdistämisestä Joensuun Katajan voimistelujaostoon. Alkaneissa neuvotteluissa selvitetään, saadaanko sovittua yhdistymisen edellytyksenä seuroissa olevista kynnyskysymyksistä sekä luotua sellaiset toiminnan periaatteet ja käytännöt, jotka voidaan hyväksyä molemmissa seuroissa. 

Seurojen johtokuntien edustajat ja päätoimiset työntekijät ovat tavanneet useamman kerran. Keskustelu on sujunut hyvässä hengessä ja pyrimme yhdistämään kahden seuran hyvät puolet sekä kehittämään hyviä toimintatapoja entistä paremmiksi. Yhteisistä toimintatavoista sovitaan pala kerrallaan. Valmentajille järjestetään keskustelu- ja suunnittelutapaamisia kesän 2021 aikana.

Päätös seurayhdistymisestä (yhdistetään toiminta/ ei yhdistetä) tehdään JoenVoLin yleiskokouksessa kesäkuussa ja Katajan voimistelujaoston johtokunnan kokouksessa. Yhdistynyt toiminta alkaisi syyskauden alussa 2021.

Alla oleva lyhyt kuvaus jo sovituista asioista vastaa useisiin seuratoimijoiden kyselyssä esille tulleisiin asioihin. Listaa täydennetään neuvottelujen edetessä.

Toimintakäsikirjan luonnos ja harrastajan polku, linkit sivun alareunassa (päivitys 13.6.2021). Toivomme toimintakäsikirjasta kommentteja ja lisäysehdotuksia voimistelijoilta, vanhemmilta ja valmentajilta (joenvoli.toimisto@gmail.com, jokavoimistelu@hotmail.com).

Viestintä

 • Seurayhdistymisestä viestitään näillä sivuilla.

Joukkueet ja ryhmät, niiden valmentajat

 • TeamGym-joukkueita ei ole tarvetta muuttaa seurayhdistymisen takia. Niiden valmentajat säilyvät pääosin ennallaan, ainoastaan lopettavien valmentajien tilalle tarvitaan uudet valmentajat.
 • Telinevoimisteluryhmiä muutetaan, jotta voimistelijoilla olisi omaa tasoa vastaava ryhmä. Valmentajapulan takia valmentajaresursseja jaetaan järkevämmin.
 • Joukkuevoimistelun, tanssillisen voimistelun tai kilpa-aerobicin kilparyhmissä ei ole tarve tehdä muutoksia yhdistymisen seurauksena.
 • Harrasteryhmiä ja niiden toimintaa kehitetään hyödyntäen Voimisteluliiton kehittämiä ja testaamia konsepteja (esim. Voimistelukoulu). Pyrimme tarjoamaan mahdollisimman paljon ryhmiä eri ikä-, taito- ja tavoitetasoille, jotta jokaiselle löytyy sopiva ryhmä harrastaa. Kaikille aiemmin harrastaneille löytyy aikaisempaa vastaava ryhmä, tosin ryhmän nimi saattaa muuttua. Harrastajan polku on kuvattu sivun alareunassa näkyvässä tiedostossa.
 • Joukkuevoimistelun ja tanssilliseen voimistelun ryhmien monipuolistaminen.
 • Treeniajat pystytään suunnittelemaan järkevämmin, kun saliajat ei pilkkoonnu pieniksi palasiksi.
 • Kauden 2021-2022 salivuorot saadaan tietoon kesäkuun loppupuolella. Kaupungin salitilanne kiristyy syksyllä, kun useampi sali poistuu käytöstä.

Kilpaileminen, harrastaminen

Valmentajat, valmennus

 • JoenVoLin päätoiminen valmentaja jatkaa päätoimisena. JoenVoLin osa-aikainen toimistosihteeri jatkaa päätoimisena yhdistämisen jälkeen.
 • Voimistelujaostolla kaksi päätoimista valmentajaa ja päätoiminen harrastevastaava. He voivat keskityä entistä enemmän valmentamiseen. Heiltä siirtyy järjestelytyötä päätoimiselle toimistosihteerille.

Valmentajakoulutus

 • Päätoimisilla valmentajilla aikaa seuran sisäiseen valmentajakoulutukseen.
 • Harrastevastaava kouluttaa ja opastaa harrasteryhmien valmentajia.

HR

 • Yhdistyminen ei vaikuta valmentajien työtehtävien jatkumiseen. Muutoksia erityisesti harrasteryhmissä ja niiden valmentajissa tapahtuu vuosittain ilman yhdistymistäkin (vaikuttaa mm. saliaika, voimistelijoiden määrä, valmentajien saatavuus).

Palkat

 • Uusi palkkataulukko yhdistelmä Katajan ja JoenVoLin palkkataulukkoa
 • Palkka ei alene aiempaan verrattuna samantasoisessa työssä
 • Palkanmaksu tapahtuu kuukausittain
 • Tuntilistat toimitetaan sähköisesti

Ryhmäytyminen, yhteishenki, käytöstavat

 • Valmentajien tapaamiset suunnitteilla
 • Valmentajille koulutusta erityistä tukea tarvitsevien ja erityisen vilkkaiden lasten ohjaamiseen
 • Yhteiset arvot sivun lopussa

Olosuhteet

 • Seurat mukana Sirkkala-salin suunnittelussa. Rakentaminen alkaa 2022, tavoite valmistumiselle syksy 2023

Puvut, muut seuratuotteet

 • JoenVoLin kilpailuasut ja seura-asut säilyvät käytössä ainakin kauden 2021-2022

Seuran organisoiminen

 • Ehdotus organisaatiorakenteeksi sivun alaosassa olevassa kuvassa.
 • Voimistelijoiden vanhempia, yli 15-vuotiaita jäseniä ja valmentajia toivotaan mukaan lajitiimeihin päättämään ja kehittämään oman lajin toimintaa.
 • Vanhemmille järjestetään yhteinen info- ja keskustelutilaisuus yhdistämispäätöksen jälkeen.
 • Valmentajilta järjestelytöitä päätoimiselle toimistosihteerille
 • Jaoston päätöksentekoon edustajia sekä JoenVoLista että Katajasta
 • Kaikki lajit huomioidaan päätöksenteossa
 • Lähdetään hakemaan Tähtiseurastatusta ja kehittämään jaostoa ja dokumentointia kriteerejä vastaavaksi.

Maksut

 • Kausimaksut yhtenäistetään niin, että kausimaksut määräytyvät suhteessa ryhmän harjoitustuntimäärään.
 • Joillakin ryhmillä pienenee, joillakin suurenee, mutta millään ryhmällä ei vuositasolla isoa muutosta.
 • Kauden 2020-2021 tulokseen on vaikuttanut vahvasti koronan aiheuttama harrastajamäärän lasku ja kausimaksujen tarkistamiseen on painetta ilman seurayhdistymistäkin.
 • Kilparyhmien maksun laskutus kuukausittain. Harrasteryhmillä kausimaksu laskutetaan kausittain.

Visio 2030

Voimistelu Kataja on arvostettu jaosto, joka tarjoaa laadukasta harraste- ja kilpavoimistelua.

Arvot

1. Tasa-arvoisuus

Voimistelutarjontamme on monipuolista ja kohtuuhintaista. Jokainen harrastaja on tärkeä. Pyrimme tarjoamaan jokaiselle sopivan ryhmän harrastaa liikkujan taito- ja ikätason huomioiden. Toimimme tasapuolisesti eri harrastajaryhmiä ja lajeja kohtaan. Jaoston työntekijöitä arvostetaan ja heillä on mahdollisuus vaikuttaa seuran toiminnan suunnitteluun.

2. Laadukkuus

Joensuun Katajan voimistelujaosto on hyvä työpaikka ja työilmapiiri on kannustava. Voimistelujaostossa on ammattitaitoiset ohjaajat ja valmentajat, ja heitä koulutetaan jatkuvasti. Jaosto pyrkii järjestämään laadukkaat voimistelutilat ja -välineet. Jaostoa johdetaan huolellisesti huomioiden jäsenten tarpeet. 

3. Avoimuus 

Ylläpidämme avointa keskusteluyhteyttä kaikkien jaoston toiminnassa mukana olevien kesken. Jaoston tiedottaminen on avointa, ajantasaista ja toteutetaan kohderyhmille sopivilla viestintäkanavilla. Jokainen harrastaja on tervetullut jaoston toimintaan.

4. Tavoitteellisuus 

Toiminnassa on tärkeää liikkumisen ilo ja hyvinvoinnin edistäminen. Joensuun Katajan voimistelujaosto on innovatiivinen ja kehittyvä jaosto. Haluamme saada jaostomme voimistelijat ja muut toimijat pysymään pitkään mukana toiminnassa. Tarjoamme jokaiselle mahdollisuuden kehittää itseään taitotasosta riippumatta. Kilpailevissa ryhmissä tavoittelemme vastuullisesti kilpailumenestystä.