Kysely seurayhdistymisestä

JoenVoLi ja Joensuun Kataja ovat aloittaneet neuvottelut lasten ja nuorten voimistelutoiminnan yhdistämisestä Joensuun Katajan voimistelujaostoon. Alkavissa neuvotteluissa selvitetään, saadaanko sovittua yhdistymisen edellytyksenä seuroissa olevista kynnyskysymyksistä sekä luotua sellaiset toiminnan periaatteet ja käytännöt, jotka voidaan hyväksyä molemmissa seuroissa. 

Seurayhdistymistä koskeva kysely oli avoinna kaikille seurojen toimijoille 16.5.2021 saakka. 

Yhteenveto seurayhdistymiskyselystä 

Vastaajia oli 50, joista 29 JoenVoLista ja 21 Katajasta. Vastaajista oli valmentajia 19, voimistelijoita 13, voimistelijoiden vanhempia 23 ja muita 1. Vastaajista 11 suhtautui yhdistymiseen kielteisesti tai epäillen, muut kannattivat yhdistymistä. Yhdistymistä epäilevät jakautuivat tasaisesti molempiin seuroihin. 

Esille nousseita asioita, jotka pitäisi hoitaa hyvin/säilyttää/korjata, toiveita/pelkoja:

Joukkueet ja ryhmät, niiden valmentajat

 • Joukkueet eivät saisi hajota. Erityisesti teini-iässä olevat voimistelijat lopettavat kun kaikki joukkuekaverit vaihtavat eri joukkueisiin
 • Entisten valmentajien säilyminen kilparyhmissä
 • Treeniajat järkevimmiksi
 • Enemmän joukkueita ja ryhmiä
 • Voimistelijoille paremmin omaa taito- ja ikätasoaan vastaavat ryhmät/joukkueet
 • Selkeät kriteerit, joilla joukkueisiin pääsee /ryhmävaihdos tehdään
 • Kaverisuhteet tulisi huomioida joukkueita ja ryhmiä muodostettaessa
 • Ei liian monta ryhmää telinesaliin yhtä aikaa
 • Treenimäärä ei saisi vähentyä
 • Ryhmäkoko ei saa kasvaa liian suureksi, ryhmien koon tasoittuminen
 • Ohjaajat eivät saisi vaihtua ryhmissä usein
 • Maajoukkuelinjalla panostus etenemiseen
 • Ammattimaista valmennusta
 • Voimistelijoiden tasapuolinen kohtelu: jokainen voimistelija on arvokas
 • Joukkueenjohtajatoiminta aktiivisemmaksi

Kilpaileminen, harrastaminen

 • Voimistelijoille tie aivan Suomen huipulle
 • Selkeä voimistelijanpolku. Selvennetään, miten seuraavalle harrastustasolle/ryhmään pääseminen vaatii (kriteerit) ja onko lapsesta siihen. 
 • Enemmän ryhmiä/vaihtoehtoja harjoitteluun
 • Ryhmiä myös sellaisille (vanhemmille) harrastajille, jotka ovat harrastaneet useamman vuoden, mutta eivät halua kilparyhmiin.
 • Enemmän leiritystä
 • Enemmän panostusta huipulle tähtääviin voimistelijoihin
 • Kaikki voimistelijat otetaan mukaan kisamatkoille
 • Pienten lajien kehittämisestä huolehditaan

Valmentajat, valmennus

 • Useampi päätoiminen työntekijä ja ammattivalmentajien työllistäminen
 • Yhdistyessä olisi enemmän osaavia valmentajia
 • Katajan fyssareiden toiminta ja JoenVoLin telinevoimistelujaoston fysiikkatreenien säilyminen
 • Valmentajien ja lasten välisen lämpimän suhteen säilyminen
 • Pystyisi vaikuttamaan, kenen kanssa valmentaa ja mitä ryhmiä
 • Useampi täysipäiväinen valmentaja kilpailukykyisellä palkalla
 • Osaamista esim. tanssiin, perusvoimisteluun, fysiikkavalmennukseen, lajivalmennukseen, henkiseen valmennukseen
 • Valmentajille ei taukoja harkkojen välille
 • Valmennuksen laadun parantuminen harrastepuolella
 • Asiantuntijuuden ja erikoisosaamisen hyödyntäminen laajemmin valmennuksessa
 • Hyvälaatuinen kilpailu työstä kannustaa kehittämään osaamista
 • Jokaisessa kilparyhmässä ainakin yksi koulutettu kokeneempi valmentaja
 • Valmentajien mielipiteen huomioiminen toiminnan suunnittelussa ja ryhmien muodostamisessa
 • Helpompi saada tuuraajia

Valmentajakoulutus

 • Koulutuksiin kannustetaan lähtemään myös Joensuun ulkopuolelle ja saada matka-avustus muualle mennessä
 • Panostetaan valmentajien koulutukseen
 • Ammattitaitoa valmentajille lisää
 • Seuran sisäinen valmentajakoulutus + täydennyskoulutus tärkeää

HR

 • Valmentajia ei saisi irtisanoa
 • HR-puolen perusteellinen suunnittelu, HR-vastuuhenkilöiden huolellinen valinta
 • Valmentajille selkeät urapolut: valmentajien tavoitteiden selvittäminen, sitoutuminen tiettyyn ryhmään/tuntimäärään vuosittain

Palkat

 • Palkat eivät saa laskea
 • Valmennustunnit eivät saisi vähentyä niiltä, jotka eivät sitä halua.
 • Sairausajan palkka omalla ilmoituksella 3 päivän ajan
 • Palkkaa joulu- ja kevätnäytöksistä.
 • Paperiset tuntilistat historiaan, verkkopohjainen alusta
 • Palkan lisät säilyisi, kuten kilparyhmälisä ja vuosilisä
 • Palkanmaksu toimivaksi
 • Palkkataulukko tasa-arvoiseksi
 • Kuukausittainen palkanmaksu
 • Kokeneiden valmentajien palkkaus riittäväksi, kokemusta ja erityisosaamista palkittava
 • Valmentajien kisa- ja leirikulujen maksaminen

Ryhmäytyminen, yhteishenki, käytöstavat

 • Valmentajien mukaanotto yhdistymisen suunnitteluun laajemmin kuin pelkät päätoimiset
 • Yhteishengen luominen voimistelijoiden ja valmentajien välille
 • Valmentajia tulisi ryhmäyttää kausittain, helpompaa esim. mennä tuuraamaan. Valmentajien ryhmäyttäminen jo ennen yhdistymistä.
 • Ei saisi tapahtua kahtiajakautumista seuran sisällä, voidaan estää sekoittamalla valmentajakuviot ja ryhmät
 • Harrastaminen ei saa muuttua totiseksi ja sellaiseksi että vain voittamista arvostetaan.
 • Valmentajien ammattitaitoon luottaminen
 • Ohjeet asialliseen käytökseen: pelisäännöt voimistelijoille, vanhemmille, valmentajille ja johtokunnille
 • Voimistelijoiden ryhmäyttäminen jo ennen yhdistämistä
 • Toimintamalli epäasiallisen käytökseen puutumiseen, myös valmentajien toisilleen osoittavaan epäasialliseen käytökseen.
 • Infotilaisuus vanhemmille ennen yhdistymistä
 • Valmentajille koulutusta haastavien lasten ja häiriökäyttäytymisen kohtaaminen 
 • Nollatoleranssi kiusaamiselle ja väkivallalle
 • Valmentajilla säännöt miten käyttäydytään ja pukeudutaan salilla
 • Valmentajien motivoiminen esim. salin siivoukseen, kisojen tai näytösten järjestämiseen esim. Yhteisellä illanvietolla/ruokailulla

Olosuhteet

 • Vähemmän käytävällä treenaamista
 • Sirkkala-salin toteutuksen nopeampi aikataulu
 • Treenit pitäisi siirtää uudempiin puhtaampiin saleihin, joissa on kunnon välineet

Puvut, muut seuratuotteet

 • Nyt ostetut seurapuvut olisi käytössä parin vuoden siirtymäajan
 • Eihän joenvolilaisten tarvitse ostaa heti uusia treenivaatteita, laukkuja, juomapulloja ym.
 • Voisiko logon muuttaa jotta olisi uusi kaikille?
 • Enemmän seuratuotteita saataville voimistelijoille

Seuran organisoiminen

 • Lajikoordinaattorit eri lajeissa
 • Valmentajien vaikuttamismahdollisuuksista huolehtiminen
 • Selkeästi tiedossa, keneen otetaan missäkin asiassa yhteyttä
 • Seuran uudet yhteiset toimintatavat selvästi kaikille valmentajille tiedoksi ja sisäistetyksi
 • Kehitysideoiden ja palautteiden ystävällinen käsittely
 • Valmentajien toiveiden kuunteleminen
 • Valmentajilta pois järjestelytöitä, esim. bussi-, hotelli- ja kisa-varauksia, pukujen ja seuravaatteiden ostoa.
 • Toisen seuran toimintatavat (esim. valmennus- ja joukkuekäytännöt) eivät saisi jäädä toisen seuran nykyisten tapojen alle, vaan tehtäisiin yhdistelmä
 • Lajit tasa-arvoisia kaikessa päätöksenteossa
 • Vastuuhenkilöiden huolellinen valinta
 • Uudelle jaostolle uusi nimi
 • Talous- ja henkilöstöhallinnosta vastuuta ammattilaisille
 • Seuran johtoon molemmista seuroista ihmisiä

Viestintä

 • Toimiva ja ajoissa tapahtuva yhteydenpito valmentajien ja vanhempien välillä
 • Selkeä tiedotuskanava, whatsappissa tärkeät viestit hukkuu
 • Ryhmien ohjaajien nimet ja yhteystiedot heti kauden alussa vanhemmille.
 • Tiedottamista lapsen edistymisestä
 • Kilpailusuunnitelma vanhemmille
 • Helppous ottaa yhteyttä päätoimiseen valmentajaan
 • Seurakirje, jossa kuulumisia
 • Valmentajille informaation antaminen ajoissa

Maksut

 • Maksut eivät saisi nousta
 • Kilparyhmien kausimaksun kuukausittainen laskutus Katajassa toimii hyvin

Muuta

 • Näytösten toteuttaminen näin suurella porukalla?
 • Voimistelulle enemmän näkyvyttä paikallismediassa
 • Yhteistyö koulun ja varhaiskasvatuksen kanssa